หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
MCU
Mahachulalongkornrajavidyalaya University


หัวข้อข่าว
หน้าแรก
ข่าวมหาวิทยาลัย
ข่าวทั่วไป
ข่าวกิจกรรม
ข่าวอบรม
ข่าวสัมมนา/ประชุม
ข่าวคณะสงฆ์
ข่าวรับสมัครบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครนิสิต
ข่าว ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ไทยสาร ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่าวออนไลน์
ผู้จัดการ ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ไทยทาวน์ ยูเอสเอ นิวส์
Bangkok Post


ข่าวมหาวิทยาลัย
พิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอที่ว่าง ของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์
วันที่ ๐๗/๐๔/๒๐๐๙ เข้าชม : ๒๘๗๔ ครั้ง

พระธรรมธีรราชมหามุนี เจ้าคณะภาค ๑๑  โดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ ได้ประกอบพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ ของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔ รูป เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ เวลา ๑๔.๓๐ น.  โดยมีรายชื่อดังนี้

๑. พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว จทฺทาโภ) อายุ ๖๖ พรรษา ๔๔ เจ้าอาวาสวัดโมฬีวงษา ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เป็น เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

๒. พระครูศรีปรัยัติวราภรณ์ (ทองสุข  จิตฺตสาโร) อายุ ๖๒ พรรษา ๔๐ วัดปราสาทขุมดิน ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เป็น เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

๓. พระครูปิยธรรมาภรณ์ (เปี่ยม ปุณฺณโก) อายุ ๗๖ พรรษา ๕๕ วัดโพธิ์รินทร์วิเวก ต.เขวาฯ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็นเจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๔. พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร) อายุ ๔๗ พรรษา ๒๗ เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็น เจ้าคณะอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์


แหล่งข่าว : วิทยาเขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
Print This Page    Sent to Friend

ข่าวอื่นๆในหมวด
  พิธีบำเพ็ญกุศลงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี  
  หนตะวันออก จัดอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๙  
  คณะสงฆ์สุรินทร์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๓  
  แม่กองบาลีแจ้งกำหนดการสอบสนามหลวง ปี ๒๕๕๒  
  กำหนดบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระราชรัตนโมลี(นคร เขมปาลี)  
  พระธรรมโกศาจารย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานวิชาบูชานานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๑  
 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
พัฒนาและดูแลโดย : webmaster@mcu.ac.th 
ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕